Transportowcy PL – stowarzyszenie działające na rzecz firm z sektora TSL

Wraz z rozwojem sektora TSL, który nie zwalnia tempa już od wielu lat, zmieniają się także i rosną jego potrzeby. Prowadzenie firmy transportowej, spedycyjnej, czy logistycznej stawia dzisiaj przed odpowiedzialnymi za ten proces osobami szereg wyzwań. Wynikają one nie tylko z obszernego i zawiłego ustawodawstwa regulującego ten obszar, ale i dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku krajowym i zagranicznym, czego najlepszym przykładem są ostatnie lata. Branża ta na szeroką skalę poszukuje dlatego specjalistów, którzy będą gotowi udzielić jej potrzebnej pomocy z zakresu transportu drogowego, a także należycie zadbać i reprezentować jej interesy wobec organów państwowych i na arenie międzynarodowej.

W odpowiedzi na współczesne potrzeby i oczekiwania sektora TSL powstało Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Drogowego „Transportowcy PL” z siedzibą w Tarnowie. „Szeregi naszego Stowarzyszenia zasilają najwybitniejsi specjaliści, osoby już od wielu lat ściśle związane z tą branżą na różnych obszarach i poziomach, aktywnie uczestniczące w jej codziennych sprawach i problemach, z jakimi zwykle musi się mierzyć. Dzięki temu doskonale odnajdujemy się i rozumiemy panujące tu realia. To z kolei pozwala nam zadbać o najwyższy standard obsługi interesów naszych Członków” – wyjaśniają Założyciele.

Nasze Stowarzyszenie ma na celu niesienie pomocy polskim firmom transportowym w prężnym rozwoju poprzez w szczególności zwiększanie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej oraz pokonywanie barier handlowych i administracyjnych. W codziennych działaniach koncentrujemy się także na ograniczaniu ryzyka związanego z działalnością transportową i logistyczną, integracji środowiska transportowego oraz usprawnieniu i przyspieszeniu obiegu, transferu najważniejszych informacji i doświadczeń. Niesiona przez nas pomoc ma wszechstronny charakter, a jej beneficjentami mogą zostać wszystkie firmy z tego sektora, zarówno specjalizujące się w usługach przewozowych, jak i spedycyjnych, czy logistycznych.

Transportowcy PL – ochrona interesów polskich firm z sektora TSL

Wymagania spoczywające na osobach stojących na czele firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych, są dzisiaj ogromne. Poza biegłą znajomością nieustannie zmieniających się przepisów muszą one także równie doskonale radzić sobie w zmiennych, często niepewnych warunkach rynkowych. Nie wolno zapominać im przy tym o regularnym śledzeniu pojawiających się w tym sektorze trendów i prognoz, dzięki którym przez cały czas mogą zwiększać swoją konkurencyjność. Zadań tych nie da się jednak realizować w pojedynkę. Ogromnym wsparciem dla firm z sektora TSL okazuje się dlatego członkostwo w wyspecjalizowanych w tych obszarach stowarzyszeniach, działających na rzecz polskich przedsiębiorców.

Stowarzyszenie Transportowcy PL koncentruje się na szeroko rozumianej pomocy i walca o prawa krajowych przewoźników drogowych, spedytorów i logistyków, reprezentując ich interesy wobec organów krajowych i na arenie międzynarodowej. Do podstawowych działań, jakie podejmujemy na rzecz naszych Członków, należy w szczególności:

  • fachowa pomoc prawna i doradztwo z zakresu prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego;
  • zaopatrywanie Członków w krajowe i zagraniczne dokumenty potrzebne do wykonywania transportu drogowego;
  • wsparcie przy negocjowaniu i zawieraniu umów transportowych;
  • organizacja merytorycznych szkoleń, seminariów, konferencji;
  • współpraca z właściwymi organami państwowymi w zakresie spraw dotyczących transportu drogowego, spedycji, logistyki i wprowadzania nowych przepisów.

Jak zostać członkiem Stowarzyszenia Transportowcy PL?

Uzyskanie statusu członka Stowarzyszenia Transportowcy PL nie jest czynnością sformalizowaną, skomplikowaną i czasochłonną. Mogą Państwo dokonać tego za pośrednictwem dostępnego na naszej stronie internetowej formularza, znajdującego się pod adresem: https://osptd.pl/. Deklaracja wymaga uzupełnienia jedynie podstawowych danych, takich jak nazwa firmy i jej adres, numer NIP/REGON, telefon i adres e-mail.

Członkostwo w naszym Stowarzyszeniu gwarantuje stały dostęp do informacji o wszystkich najważniejszych zmianach, jakie są przewidywane dla sektora TSL, a także bieżące wsparcie i doradztwo. To przekłada się z kolei na zwiększone poczucie bezpieczeństwa prawnego i pewności, związanej z istnieniem i funkcjonowaniem na tym dynamicznie i stale przeobrażającym się rynku. Jeżeli pragną Państwo zyskać zaufanego i doświadczonego reprezentanta swoich interesów względem organów państwowych oraz organizacji krajowych i międzynarodowych, serdecznie zapraszamy do kontaktu! Pozostajemy do Państwa dyspozycji, gotowi odpowiedzieć na wszystkie nurtujące pytania!