transportowcy-bg2kolor
Chronimy interesy firm transportowych, spedycyjnych i logistycznych
transportowcy-bg2kolor
Pomagamy i walczymy o prawa przedsiębiorców
previous arrow
next arrow

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Drogowego „Transportowcy PL” z siedzibą w Tarnowie jest organizacją zrzeszającą firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne, celem ochrony ich interesów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

W środowisku transportowym, które musi mierzyć się z regularnymi zmianami prawnymi, a w ostatnim czasie również trudną, niepewną sytuacją gospodarczą, zachodzi potrzeba tworzenia wyspecjalizowanych organizacji, gotowych dbać i reprezentować interesy ich członków zarówno w kraju ich siedziby, jak również na arenie międzynarodowej.

 

Pomagamy i walczymy o prawa przedsiębiorców

W związku ze znaczną podatnością branży transportowej na zmiany w gospodarce oraz liczne reformy w ustawodawstwie polskim i unijnym nasza działalność statutowa koncentruje się w głównej mierze na szeroko rozumianej pomocy i walce o prawa przedsiębiorców związanych z branżą transportową, spedycyjną i logistyczną, obejmując również arenę międzynarodową. Dążymy przede wszystkim do:

Ograniczenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności transportowej i logistycznej

Pokonywanie barier handlowych i administracyjnych

Zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi firm polskich na rynkach międzynarodowych i zwiększania ich konkurencyjności.

Nasze stowarzyszenie Transportowców PL koncentruje się na niesieniu wszechstronnej pomocy firmom z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej, polegającej w szczególności na:

 • współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi w przedmiocie konsultacji i opiniowania obowiązujących i przyszłych aktów prawnych regulujących ten sektor,
 • organizowaniu spotkań z władzami publicznymi, mających na celu prezentację problemów prawnych i gospodarczych dotykających branżę transportową,
 • negocjowaniu umów oraz rabatów z dostawcami w imieniu członków stowarzyszenia,
 • fachowym doradztwie prawnym z zakresu obecnie obowiązujących i nowych przepisów, oferowanym przez specjalizujących się w prawie transportowym ekspertów,
 • wspólnych działaniach na rzecz dostępu do kontaktów partnerskich,
 • podejmowaniu stosownych działań w momencie wystąpienia konfliktu pomiędzy członkami związku a organami administracji państwowej,
 • organizowaniu szkoleń, spotkań, konferencji dla przewoźników oraz wszystkich podmiotów uczestniczących w transporcie drogowym,
 • tworzeniu warunków do szybszego przepływu informacji i kontaktów,
 • poprawie bezpieczeństwa w transporcie – zarówno w odniesieniu do obrotu handlowego, jak i sytuacji na drogach.
 • współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi w przedmiocie konsultacji i opiniowania obowiązujących i przyszłych aktów prawnych regulujących ten sektor,
 • organizowaniu spotkań z władzami publicznymi, mających na celu prezentację problemów prawnych i gospodarczych dotykających branżę transportową,
 • negocjowaniu umów oraz rabatów z dostawcami w imieniu członków stowarzyszenia,
 • fachowym doradztwie prawnym z zakresu obecnie obowiązujących i nowych przepisów, oferowanym przez specjalizujących się w prawie transportowym ekspertów,
 • wspólnych działaniach na rzecz dostępu do kontaktów partnerskich,
 • podejmowaniu stosownych działań w momencie wystąpienia konfliktu pomiędzy członkami związku a organami administracji państwowej,
 • organizowaniu szkoleń, spotkań, konferencji dla przewoźników oraz wszystkich podmiotów uczestniczących w transporcie drogowym,
 • tworzeniu warunków do szybszego przepływu informacji i kontaktów,
 • poprawie bezpieczeństwa w transporcie – zarówno w odniesieniu do obrotu handlowego, jak i sytuacji na drogach.

Członkowie Stowarzyszenia