O nas

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Drogowego „Transportowcy PL” z siedzibą w Tarnowie jest organizacją zrzeszającą firmy transportowe, spedycyjne i logistyczne, celem ochrony ich interesów na rynku krajowym i rynkach zagranicznych.

W środowisku transportowym, które musi mierzyć się z regularnymi zmianami prawnymi, a w ostatnim czasie również trudną, niepewną sytuacją gospodarczą, zachodzi potrzeba tworzenia wyspecjalizowanych organizacji, gotowych dbać i reprezentować interesy ich członków zarówno w kraju ich siedziby, jak również na arenie międzynarodowej.

Nasze stowarzyszenie Transportowców PL koncentruje się na niesieniu wszechstronnej pomocy firmom z branży transportowej, spedycyjnej i logistycznej, polegającej w szczególności na:

  • współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi w przedmiocie konsultacji i opiniowania obowiązujących i przyszłych aktów prawnych regulujących ten sektor,
  • organizowaniu spotkań z władzami publicznymi, mających na celu prezentację problemów prawnych i gospodarczych dotykających branżę transportową,
  • negocjowaniu umów oraz rabatów z dostawcami w imieniu członków stowarzyszenia,
  • fachowym doradztwie prawnym z zakresu obecnie obowiązujących i nowych przepisów, oferowanym przez specjalizujących się w prawie transportowym ekspertów,
  • wspólnych działaniach na rzecz dostępu do kontaktów partnerskich,
  • podejmowaniu stosownych działań w momencie wystąpienia konfliktu pomiędzy członkami związku a organami administracji państwowej,
  • organizowaniu szkoleń, spotkań, konferencji dla przewoźników oraz wszystkich podmiotów uczestniczących w transporcie drogowym,
  • tworzeniu warunków do szybszego przepływu informacji i kontaktów,
  • poprawie bezpieczeństwa w transporcie – zarówno w odniesieniu do obrotu handlowego, jak i sytuacji na drogach.

W działaniach na rzecz naszych członków poza ochroną ich interesów dążymy także do rozwoju polskiej branży transportowej, usuwania barier hamujących jej wzrost oraz wzmocnienia konkurencyjności na rynku światowym – zawsze z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji i zachowaniem najwyższej kultury biznesowej. Podejmujemy również szereg środków zmierzających do integracji przedsiębiorstw z tego sektora w celu stworzenia silnego, gotowego mierzyć się z różnymi przeciwnościami i wyzwaniami środowiska. Wzajemne zaufanie, innowacyjne rozwiązania partnerskie i solidne fundamenty w postaci rzetelności i profesjonalizmu świadczonych usług sprawiają, że polski transport plasuje się dzisiaj w czołówce międzynarodowych przewozów drogowych.