Działalność Statutowa

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przewoźników Transportu Drogowego „Transportowcy PL” z siedzibą w Tarnowie to polskie stowarzyszenie powstałe z inicjatywy przewoźników drogowych, spedytorów i logistyków uczestniczących w branży transportowej w celu reprezentacji i ochrony ich wspólnych interesów ekonomicznych, etycznych i prawnych. Reprezentujemy i wspieramy interesy naszych członków zarówno wobec władz, instytucji i urzędów krajowych, jak również zagranicznych.

W związku ze znaczną podatnością branży transportowej na zmiany w gospodarce oraz liczne reformy w ustawodawstwie polskim i unijnym nasza działalność statutowa koncentruje się w głównej mierze na szeroko rozumianej pomocy i walce o prawa przedsiębiorców związanych z branżą transportową, spedycyjną i logistyczną, obejmując również arenę międzynarodową. Dążymy przede wszystkim do:

Ograniczenie ryzyka związanego z prowadzeniem działalności transportowej i logistycznej

Pokonywanie barier handlowych i administracyjnych

Zapewnienie warunków sprzyjających rozwojowi firm polskich na rynkach międzynarodowych i zwiększania ich konkurencyjności.

Tym samym gwarantujemy naszym członkom regularną, stałą pomoc w zakresie interpretowania i przestrzegania szeregu przepisów, którym podlega ta branża, jak również w sprawach związanych z prowadzeniem krajowego i międzynarodowego transportu drogowego.

Misją stowarzyszenia Transportowców RP jest ochrona interesów całego sektora transportowego, , a także troska o poszanowanie praw Pracodawców. Dzięki objęciu opieką wszystkich uczestniczących  w nim podmiotów możemy kształtować szczery, pozytywny wizerunek polskiego środowiska transportowego zarówno we własnym kraju, jak i w zagranicznej opinii publicznej. Podejmowane działania pozwalają nam ponadto na rozwijanie wysokiej, świadomej kultury biznesowej i prowadzenie merytorycznych dialogów społecznych.

Efektywna reprezentacja firm transportowych, logistycznych i spedycyjnych wymaga również licznych konfrontacji i spotkań z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej w celu przedstawiania realiów współczesnego transportu i prezentowania problemów, z jakimi się zmaga. Aktywnie wspomagamy naszych członków także i na tym obszarze, ingerując zawsze wtedy, gdy zagraża to ich interesom oraz stabilności, bezpieczeństwu prawnemu i gospodarczemu.

Jeżeli pragną Państwo zyskać silnego reprezentanta interesów nie tylko swojej firmy, ale tak naprawdę wspólnych interesów całego sektora TSL, a przy tym korzystać z innowacyjnych rozwiązań partnerskich, serdecznie zapraszamy do wypełnienia deklaracji członkowskiej i dołączenia do naszego stowarzyszenia!