Deklaracja

Wnoszę o przyjęcie mnie w poczet Członków Wspierających Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego „Transportowcy PL” z siedzibą przy ul. Chemicznej 138, 33-100 Tarnów.